Plaatsing van leerlingen op het speciaal basisonderwijs (SBO),


1 november 2019
In onze regio zijn er 3 SBO scholen, te weten SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO 't Palet in Stede Broec. Alle drie de SBO scholen vallen onder het bestuur van Stichting Trigoon.
 
Vanwege het lerarentekort is het op alle drie de SBO scholen moeilijk om kwalitatief goed personeel te vinden. Dagelijks doen wij veel moeite om goed personeel aan ons te binden. Bij noodzakelijke vervanging bij bijvoorbeeld ziekte hebben wij direct problemen. De klassen zijn allemaal maximaal bezet, soms wel met 18 leerlingen.
 
Als er nieuwe leerlingen met een toelaatbaarheidverklaring (TLV) worden aangemeld, dan kunnen deze nu niet worden geplaatst. Deze leerlingen komen op een plaatsingslijst. In uitzonderlijke gevallen worden leerlingen toch geplaatst, maar dan wordt daarvoor een melding van het samenwerkingsverband afgegeven bij het speciaal basisonderwijs en bij de ouders/verzorgers.
 
Jan van Berkum
Voorzitter college van bestuur Stichting Trigoon.


SCHOOLGIDS
We hebben recent nog wat kleine wijzigingen aangebracht in de schoolgids. O.a. met betrekking tot de vertrouwenspersonen in de school. U kunt vanaf nu namelijk ook terecht bij mevr. Jolanda Vervloet. Meer informatie vindt u in de schoolgids.

Mark Leek
Directeur