NIEUWS

SCHOOL WEER OPEN
Op 11 mei hebben we een succesvolle herstart van de school meegemaakt. Bijna alle kinderen en bijna alle juffen en meesters waren er weer. De afspraken zoals we die hadden gemaakt met iedereen werden bewonderenswaardig nageleefd. Het blijven moeilijke en bijzondere tijden, maar als we zo met de problematiek omgaan, dan gaat het helemaal goedkoper op De Wissel. 

SCHOOL GESLOTEN
Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur van Stichting Trigoon besloten om vanaf maandag 16 maart 2020 alle scholen te sluiten. De sluiting duurt in principe tot 6 april 2020. Dit geldt dus ook voor SBO De Wissel.
We realiseren ons de gevolgen, maar we staan achter de urgentie van dit besluit. Dit betekent dat we op dit moment geen onderwijs op school kunnen bieden. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van (t)huiswerk. Vanaf donderdag 19 maart kunnen alle kinderen met werk thuis aan de slag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs

1 november 2019
In onze regio zijn er 3 SBO scholen, te weten SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO 't Palet in Stede Broec. Alle drie de SBO scholen vallen onder het bestuur van Stichting Trigoon.
 
Vanwege het lerarentekort is het op alle drie de SBO scholen moeilijk om kwalitatief goed personeel te vinden. Dagelijks doen wij veel moeite om goed personeel aan ons te binden. Bij noodzakelijke vervanging bij bijvoorbeeld ziekte hebben wij direct problemen. De klassen zijn allemaal maximaal bezet, soms wel met 18 leerlingen.
 
Als er nieuwe leerlingen met een toelaatbaarheidverklaring (TLV) worden aangemeld, dan kunnen deze nu niet worden geplaatst. Deze leerlingen komen op een plaatsingslijst. In uitzonderlijke gevallen worden leerlingen toch geplaatst, maar dan wordt daarvoor een melding van het samenwerkingsverband afgegeven bij het speciaal basisonderwijs en bij de ouders/verzorgers.
 
Jan van Berkum
Voorzitter college van bestuur Stichting Trigoon.