Rots & watertraining
In het schooljaar 2017-2018 zijn we op De Wissel gestart met Rots & Water in de school. Alle leerkrachten hebben een training gevolgd en zijn bevoegd om de Rots & Water training te geven. Jaarlijks worden nieuwe leerkrachten geschoold zodat zij ook de training mogen geven.

 

Rots en Water is een soort weerbaarheidstraining en een anti pestprogramma. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen op een speelse maner gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 
 
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:
 • zelfvertrouwen
 • zelfreflectie
 • zelfbeheersing
 
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 
 • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
 • het herkennen en aangeven van grenzen
 • en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rots-kwaliteit)
 • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Water-kwaliteit)
 • jezelf zijn in contact met anderen
 • voor anderen opkomen
 • concentratie en focus
   
Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school.
De training bestaat uit 10 lessen en deze vinden plaats tussen de zomer- en kerstvakantie.
De lessen worden gegeven door de eigen leerkracht met een tweede trainer van de school.

De leerkracht houdt ouders/verzorgers op de hoogte op welke dag de lessen worden gegeven. Het is namelijk van belang dat uw kind die dag kleding aan hebben waar zij zich makkelijk in kunnen bewegen. Sportkleding is natuurlijk het prettigst.

De kinderen leren door eerst stevig te staan 'rust' te vinden om de juiste keuze te maken: een 'rotskeuze' of een 'waterkeuze'. Het is daarom van belang om tijdens de training op blote voeten te oefenen. Op die manier voel je het meest contact met de ondergrond.