HET GEDRAGSTEAM       
                       

Binnen SBO De Wissel is een gedragsteam samengesteld dat zich richt op de begeleiding van leerlingen met ernstige gedragsproblemen binnen de school. Door het werken met PBS merken we dat ongeveer 80-90% van de leerlingen hierdoor gedragsmatig goed functioneert. Ongeveer 5-10% van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig (gele interventies) en voor ongeveer 1-5% zijn ook de gele interventies niet afdoende en is intensieve ondersteuning nodig (rode interventies).

Deze extra gedragsondersteuning wordt uitgevoerd door 2 ondersteuners die samen fulltime in school aanwezig zijn. De gedragsondersteuning wordt alleen ingezet met toestemming van ouders.
 
Belangrijkste uitgangspunten voor de ondersteuning zijn:
  • De ondersteuning gaat uit van al bestaande aanpakken in de school (PBS, Rots en Water, groepsdynamica) en versterkt deze.
  • De ondersteuning wordt van algemeen naar specifiek ingezet. Dit houdt in dat eerst op groepsniveau wordt gekeken of daar extra ondersteuning nodig is en daarna pas op leerling niveau. Op leerling niveau worden eerst de gele interventies van PBS ingezet en indien deze niet afdoende werken wordt overgegaan naar rode interventies.
  • De ondersteuning is planmatig.  Aan alle interventies (zowel gele als rode) ligt een duidelijke structuur ten grondslag waarbij volgens vooraf vastgestelde stappen wordt gewerkt. Er wordt regelmatig geëvalueerd.
  • De uitvoering van de extra ondersteuning is altijd in samenwerking met ouders en vindt zoveel mogelijk binnen de groepen plaats.
 

Gele interventies:
Als gele interventie is een check-in/check-out systeem opgezet. Kinderen hebben een eigen leerdoel die vermeld staat op een dagkaart en checken 's morgens in en 's middags uit bij de ondersteuners. Gedurende de dag houden de leerkrachten bij in hoeverre het kind het gewenste doelgedrag laat zien. De dagkaart gaat vervolgens mee naar huis en wordt ondertekend door ouders.
Verder is als gele (en soms rode)  interventie pleinbegeleiding opgezet. Kinderen worden dan gecoacht op het plein op bijvoorbeeld sociale vaardigheden en spelvaardigheden.
 
Rode interventies:
Voor de rode interventies wordt per kind een gedragsanalyse en een ondersteuningsplan op maat gemaakt. Dit plan wordt opgesteld en uitgevoerd door alle betrokken samen (ondersteuners, kind, leerkrachten, ouders, hulpverlening). Als onderdeel van de plannen kan een training ingezet worden (bijv. Training omgaan met boosheid).