HET GEDRAGSTEAM       
                        

Binnen SBO De Wissel is een gedragsteam samengesteld dat zich richt op de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen binnen de school. Dit team bestaat uit:
  • Mark Leek (directeur)
  • Ingeborg Verweij (gedragsondersteuner)
  • Cindy Dekker (orthopedagoog)
  • Miranda Kahlman (achterwacht)
  • Pauliene Kox (IB'er)
 
Het gedragsteam levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen, uitvoeren en actualiseren van het beleid dat gericht is op het voorkomen van heftig gedrag, toegespitst op de doelgroep van De Wissel.
Het gedragsteam zorgt ervoor dat gemaakt afspraken betreffende gedrag consequent worden toegepast en dragen ertoe bij dat leerkrachten tools in handen krijgen zodat heftig gedrag voorkomen kan worden dan wel een de-escalerend effect heeft.
 
Door het werken met PBS merken we dat ongeveer 80-90% van de leerlingen hierdoor gedragsmatig goed functioneert. Ongeveer 5-10% van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig (gele interventies) en voor ongeveer 1-5% zijn ook de gele interventies niet afdoende en is intensieve ondersteuning nodig (rode interventies).

Het gedragsteam zet in op een school-brede aanpak. De gedragsondersteuner maakt in overleg met leerkrachten, IB'ers, achterwacht, ouders en het kind een plan van aanpak, inclusief een gedragsfunctie-analyse. Het opgestelde plan van aanpak wordt met ouders besproken. Om het plan uit te kunnen voeren is toestemming van ouders nodig. We regelen dit via het ontwikkelingsperspectief (OPP).
 
Belangrijkste uitgangspunten voor de ondersteuning zijn:
  • De ondersteuning gaat uit van al bestaande aanpakken in de school (PBS, Rots en Water, Groepsdynamica) en versterkt deze.
  • Op leerling niveau worden eerst de interventies van PBS ingezet en indien deze niet afdoende werken wordt overgegaan op een plan van aanpak, afgestemd op het kind.
  • De ondersteuning is planmatig. Aan alle interventies ligt een duidelijke structuur ten grondslag waarbij volgens vooraf vastgestelde stappen wordt gewerkt. Er wordt regelmatig geëvalueerd.
  • De uitvoering van de extra ondersteuning is altijd in samenwerking met ouders en vindt zoveel mogelijk binnen de groep plaats.
 
Interventies:
Voor de groep kinderen die extra training en begeleiding nodig hebben, is een check-in/check-out systeem opgezet. Kinderen hebben een eigen leerdoel die vermeld staat op een dagkaart en checken
's morgens in en 's middags uit bij de achterwacht. Gedurende de dag houden de leerkrachten bij in hoeverre het kind het gewenste doelgedrag laat zien. De dagkaart gaat vervolgens mee naar huis en wordt ondertekend door ouders.

Voor de groep kinderen die problemen blijven houden met de regels en afspraken en intensieve en individuele begeleiding nodig hebben, wordt per kind een gedragsanalyse en een plan van aanpak op maat gemaakt. Als onderdeel van de plannen kan een training ingezet worden (bijv. Training omgaan met boosheid).