ENQUÊTE (SOCIALE) VEILIGHEID
Voor de meivakantie hebben we aan alle ouders de Ouderenquête 2016 over de veiligheid en de sociale veiligheid in de school voorgelegd. Een aantal ouders heeft ons laten weten dat ze de uitnodiging niet ontvangen hebben. Het kan zijn dat de mail in uw spambox terecht is gekomen als u het veiligheidsniveau van uw mailprogramma op hoog heeft staan. Het kan natuurlijk ook zijn dat we het juiste e-mailadres niet hebben, of dat we een foutje hebben gemaakt met het invoeren van uw adres.
 
Uiteindelijk heeft 35% van de ouders de vragenlijst ingevuld en dat is net voldoende om de lijst te mogen interpreteren. Hiermee kunnen we stellen dat de vragenlijst een goed beeld geeft van de kwaliteit op dit domein. We hopen natuurlijk volgend jaar op een hogere respons. (De vragenlijst moet jaarlijks door de ouders worden ingevuld).
De vragenlijst is gemaakt in een vierpuntsschaal. We hebben als school de keuze gemaakt dat we voor een voldoende in elk geval 3,00 moeten scoren.
 
De school scoort gemiddeld op de sociale veiligheid een 3,29. Daarmee scoort de school ruim voldoende en daar zijn we heel blij mee.
In vergelijking met de rest van de scholen in Nederland die dezelfde lijst gebruiken doen we het in het algemeen net zo goed als de andere scholen en op de acties die ondernemen een tikkie beter. Het is goed om te zien dat ouders vinden dat we in elk geval geen steken laten vallen. In een school als die van ons - waar veel kinderen met gedragsproblematiek bij elkaar zitten - zijn we heel trots op het behaalde resultaat. Het laat zien dat we ons best doen om problemen rond de veiligheid van kinderen op school zo goed mogelijk aan te pakken.

 

Op drie onderdelen scoren we net onder die norm van 3,00. (2,94 en 2,98)
De belangrijkste twee gaan over de vraag in welke mate de school ervoor zorgt dat uw kind niet te maken heeft / geen last heeft van intimidatie (score 2,94), pesten of treiteren (2,98). Eigenlijk voldoende dus, maar voor ons wel een signaal om hier nog eens goed naar te kijken. De vertrouwenspersonen in onze school gaan binnenkort nog eens kijken naar ons pestprotocol.
 
Het derde onderdeel dat net niet voldoende is (2,96) gaat over de invloed die u kunt uitoefenen op het beleid van de school. De grootste invloed zit natuurlijk bij de MR en iets minder bij de OR. Daar zit natuurlijk maar een klein aantal ouders in, maar zij vertegenwoordigen er wel een hele grote groep. In de gesprekken die we in de school met ouders hebben (rapportgesprekken, gesprek over het OPP, gesprek met de IB'er of de directie en gesprekken tussendoor) proberen we natuurlijk zo goed mogelijk naar u te luisteren. We hebben bij het afstemmingsgesprek ooit afgesproken dat we samen met ouders het beste voor kinderen kunnen zorgen en dat doen we zo goed mogelijk. Ook hier geld dat het goed is om te bekijken hoe we hier nog kunnen verbeteren, zodat u meer het gevoel heeft dat uw opmerkingen er toe doen.
 
Al met al een mooie score en een rapport waar we blij mee kunnen zijn. We zijn op de goede weg, maar beloven u dat we nooit achterover zullen leunen. Veiligheid en sociale veiligheid zijn van groot belang. Immers, als uw kind zich niet veilig voelt op school is leren direct een probleem en daarvoor zijn veel kinderen juist bij ons gekomen. Dank voor uw deelname aan de enquête!

Het volledige verslag van de resultaten op de enquête vindt u hier: KLIK