LUIZENMOEDERS (of VADERS...)

In de afgelopen jaren hebben we door een goed beleid op de controle van hoofdluis het aantal gevallen van hoofdluis in de school sterk terug kunnen dringen. De week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. 
In iedere groep zijn één á twee ouders die in deze week de kinderen in de groep controleert.

U kunt informatie verkrijgen of u opgeven via de leerkracht van uw kind. 


De Ouderraad