Samenstelling MR
Het schooljaar 2016-2017 is de MR gestart in de volgende samenstelling:
-Rian Schaaf, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Lidwien Bruin, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Maaike Berkhout, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Chantal Vrijman, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
-Marleen Verkade, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Yvonne Buwalda, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders