Bibliotheek
In de school is een uitgebreide bibliotheek aanwezig. Een groep enthousiaste ouder(s) en/of verzorger(s) zorgt voor het uitlenen, innemen, registreren en repareren van de boeken. De groep zoekt mensen, die op een vaste dag of op oproepbasis zouden, willen helpen. Ma-di of -do van 13.30-14.30 uur.

Luizencontrole
Elke eerste week na een schoolvakantie vindt in de school de luizencontrole plaats. Een effectieve manier om hoofdluis buiten de school te houden.
Per keer worden onderling de controledagen afgesproken.
Ook hiervoor zoeken we mensen die willen helpen.


Sport

Eind april worden voor de kinderen van de midden- en bovenbouw sportdagen georganiseerd op de atletiekbaan van vereniging Hollandia op de Blauwe Berg in Hoorn. Dan moet er dus weer worden geklokt, geteld, geschreven, gemeten, lekkers uitgedeeld. Meld u aan voor deze gezellige en sportieve dag.


Verkeer
In de maand mei doen alle kinderen van de eindgroepen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen dat in Hoorn elk jaar wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Voor de controle op de kruispunten zijn drie dagen lang vele vrijwilligers nodig. Geef u dus op voor een paar uur!


Versieren
Een mooi versierde school is voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten vaak al een groot deel van het feest. Een groep ouders verzorgt voor Sinterklaas, Kerst en andere feesten de versiering in de aula en gangen van de school. Versierders gevraagd dus!!! 

Koffie en thee schenken
Regelmatig nodigen we ook ouders uit om in de avonduren de school te bezoeken voor een bijeenkomst, informatieavond, activiteit of festiviteit.  de ouderraad coördineert op deze avonden in de meeste gevallen het schenken van koffie en thee en daar zijn natuurlijk ook mensen voor nodig. het gaat hierbij in elk geval om de afsluitingsavond van de kennismakingsdagen, informatieavond aan het begin van het schooljaar, thema-avonden voor bijvoorbeels ouders met een kind met een aan autisme verwante stoornis, de afscheidsavond van de schoolverlaters etc.)