De Ouderbijdrage
schooljaar 2019-2020

De ouderraad roept ouders jaarlijks op tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad van de school beheert deze gelden en bepaalt waaraan het wordt besteed.
 
De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Uit de ouderbijdrage worden activiteiten betaald, die de overheid niet of slechts gedeeltelijk financiert. Voorbeelden hiervan zijn de schoolkrant, excursies, het Sinterklaasfeest en het kerstfeest. Verder worden er nog andere activiteiten en feesten uit de ouderbijdrage betaald. Het is dus van groot belang om de ouderbijdrage tijdig over te maken, anders zo het zou kunnen zijn dat een aantal activiteiten geen doorgang kan vinden. Jaarlijks overlegt de ouderraad een begroting en afrekening die worden gecontroleerd door het administratiekantoor.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019 - 2020 opnieuw vastgesteld op € 25,00.

U ontvangt via de penningmeester van de ouderraad een uitnodiging tot betaling van deze vrijwillige bijdrage.
SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Naast de ouderbijdrage wordt u ook gevraagd de kosten voor het schoolreisje of het schoolkamp over te maken aan de penningmeester van de OR.
Ook deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage. U hoeft dit bedrag niet te betalen.
Op onze school is het echter wel zo dat we uw kind niet meenemen op schoolreis of op schoolkamp, als de bijdrage niet is overgemaakt.
We hoeven hier natuurlijk niet te onderstrepen hoe belangrijk het voor uw kind is dat het meekan op schoolreis of schoolkamp. We willen dat ook graag voorkomen. Gelukkig zijn daar voldoende mogelijkheden voor. 
 
GESPREID BETALEN, GEMEENTE en STICHTING LEERGELD
Mocht het voor u - om de een of andere reden - bezwaarlijk zijn om de ouderbijdrage in één keer te betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de penningmeester. Er is dan altijd een oplossing te vinden. Via de gemeente of Stichting Leergeld is het - afhankelijk van uw financiële situatie - soms ook mogelijk om de kosten van schoolreis of schoolkamp vergoed te krijgen.

DE BIJDRAGEN:
Het schoolreisgeld voor de andere groepen is dit jaar vastgesteld op:    € 26,50
Voor de schoolverlaters is het schoolkampgeld vastgesteld op:             € 45,00
 
U kunt beide bedragen in een keer betalen door ze op te tellen en over te maken
op:                                 NL86 INGB 0005 363 833
t.n.v                               'De Wissel', Wilhelminalaan 1 Hoorn NH,
onder vermelding van:    de naam en de groep van uw kind.


 


Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de betaling daarvan kunt u terecht op de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl
Ministerie van OCenW
De onderwijsinspectie
Stichting Leergeld Westfriesland