De OuderRaad (OR)Binnen onze school is een ouderraad (OR) actief. Deze ouderraad bestaat uit ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen van 'De Wissel'. 

De taak van de OR is tweeledig:
  • Innen en beheren van de ouderbijdrage;
  • Coördineren en begeleiden van de ouderhulp in de school.

Elke ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen volgens het reglement van de ouderraad. Er wordt dan van u verwacht dat u interesse heeft in het werk van de OR en tijd en inzet beschikbaar wilt stellen. 
De OR bestaat uit een aantal leden en een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.De Ouderraad schooljaar 2018-2019

Voorzitter
Mevr. Samoa Ottens (moeder van Daynen uit de Panda's)
- aanspreekpunt voor het team

Secretariaat
Mevr. Grace van Egmond (moeder van Kimberley uit de Doflijnen)

Penningmeester
Mevr. Jeannette Volkers-Wierenga (moeder van Kevin uit de Uilen)
 - controle financiën


OR-lid
Mevr. Esther Flameling (moeder van Marijn uit de Pythons en Arthur uit de Uilen)

OR-lid
Mevr. Serajah Meijer (Rosa uit de Dolfijnen en Tom uit de Vlinders)

OR-lid


OR-lidNamens de school
Corinne Meij, waarnemend adjunct-directeur

- communicatie tussen OR en team


De Ouderraad van 'De Wissel' is te bereiken via:
info@dewissel-hoorn.nl