SBO De Wissel Hoorn

Interne Begeleiding:
De Wissel heeft momenteel 4 Intern Begeleiders.
Iedere Intern begeleider heeft zijn eigen bouw of specialisme.
 
Onderbouw: S. Zwagerman
Eekhoorns, Kikkers, Vlinders

Onderbouw/middenbouw: G. van Leijenhorst
Kangoeroes, Vissen, Flamingo's, Koala's, Leeuwen

voor/eindgroep: S. Sijm
Deugnieten, Tijgers, Toekans, Orka's

structuurgroep/basisplus: W. Vijn
Bijen, Uilen, Dolfijnen, Pythons

 
Onze algemene taken bestaan uit:
Coördinatie Leerlingen zorg:
Regelmatig overleg met directie en leerkrachten over alle leerlingen.
Regelmatig overleg met de andere Intern begeleiders.
Overleg met de Commissie van Begeleiding.
Opzetten en bijhouden van een leerlingvolgsysteem

Leerling-administratie:
Het bewaken, bijhouden en afspraken maken over een correcte dossiervorming van alle leerlingen.

Leerlingvolgsysteem:
Het voeren van een leerlingvolgsysteem.
Het inplannen en organiseren van het Groepsgewijs School Onderzoek (GSO)
Het maken van verslagen van gesprekken en besprekingen.

Diagnostiek:
Het aansturen van nader diagnostisch onderzoek.
Het bespreken van resultaten van onderzoeken met leerkrachten en ouders.

Handelingsplanning:
Het opzetten, bewaken en evalueren van handelingsplannen en groepsplannen.
Het evalueren en analyseren van de toetsresultaten GSO en evt. vervolgstappen vastleggen.
Het organiseren van speciale leerhulp.
Het bespreken van resultaten met leerkrachten en ouders.

Coaching, consultatie en ondersteuning:
Het organiseren van klassenbezoeken ter ondersteuning van de leerkracht.
Het voeren van consultatie en coaching gesprekken met leerkrachten.
Het organiseren en leiden van groepsbesprekingen (2x per jaar) en overlegmomenten plannen met de leerkrachten.

Informatie:
Contacten onderhouden met andere disciplines (RT,MRT,logopedie)
Contacten onderhouden met externe instanties ( Bureau Jeugdzorg, de Praktijk, OBD, GGZ) Op jaarbasis vindt er ongeveer 4 keer een IB-netwerk plaats.
Alle Intern begeleiders vanuit de 3 SWVen komen dan bij elkaar voor de laatste onderwijsontwikkelingen en voor deskundigheidsontwikkeling.