Interne Begeleiding:
De Wissel heeft 4 Intern Begeleiders.
Iedere Intern begeleider heeft haar eigen domein, maar kan ook algemene vragen voor u beantwoorden.
 

Domein 1: Vlinders , Kangoeroes, Panda's & Vissen
Domein 2: Bijen, Koala's, Toekans & Uilen
Domein 3: Orka's & Tijgers (Suzanne) en Pythons, Dolfijnen & Deugnieten (Ingeborg) 

 
Onze algemene taken bestaan uit:

Coördinatie Leerlingen zorg:
Regelmatig overleg met directie en leerkrachten over alle leerlingen.
Regelmatig overleg met de andere Intern begeleiders.
Opzetten en bijhouden van een leerlingvolgsysteem

Leerling-administratie:
Het bewaken, bijhouden en afspraken maken over een correcte dossiervorming van alle leerlingen.

Leerlingvolgsysteem:
Het voeren van een leerlingvolgsysteem.
Het inplannen en organiseren van de Cito toetsen
Het maken van verslagen van gesprekken en besprekingen.

Diagnostiek:
Het aansturen van nader diagnostisch onderzoek.

Extra hulp:
Het organiseren van speciale leerhulp.
Het bespreken van resultaten met leerkrachten en ouders.

Coaching, consultatie en ondersteuning:
Het organiseren van klassenbezoeken ter ondersteuning van de leerkracht.
Het voeren van consultatie en coaching gesprekken met leerkrachten.
Het organiseren en leiden van groepsbesprekingen (2x per jaar) en overlegmomenten plannen met de leerkrachten.

Informatie:
Contacten onderhouden met andere disciplines (RT,MRT,logopedie)
Contacten onderhouden met externe instanties ( Bureau Jeugdzorg, de Praktijk, OBD, GGZ)