Het waardenspel
Aansluitend aan de festiviteiten op de dinsdag na de uitreiking van het predicaat hebben we in school met de ouders het zogenaamde waardenspel gespeeld.
Zoals u weet zijn we in school druk bezig met de invoering van PBS (zie website). Om op een later tijdstip op een zo goed mogelijke manier te kunnen beschrijven wat we qua gedrag van onze kinderen verwachten, is het van belang om de belangrijkste waarden van de school vast te stellen.
In Wisselwerking 8 hebben we daar al eens uitgebreid aandacht aan besteed.
 
Om deze waarden echter goed vast te kunnen stellen vinden we het belangrijk dat we naast input van het team en van de kinderen zelf, ook die van ouders hebben. We zeggen immers niet voor niets vaak dat we het samen doen.
 
En dus gingen we 's morgens met ongeveer 50 ouders in 6 groepen aan het werk. Op tafel lagen kaartjes met allemaal verschillende waarden. De opdracht was om per ouder op de drie belangrijkste waarden een sticker te plakken. Op die manier werd duidelijk wat de belangrijkste waarden uit het spel voor elk groepjes waren. Deze waarden werden in de tweede ronde van het spel specifiek onder de loep genomen.
  • Besproken werd of de waarden die over bleven misschien bij elkaar te voegen waren onder 1 waarde;
  • En bediscussieerd werd welke drie uiteindelijk over gingen blijven.
Zo had na een klein uurtje elk groepje  drie waarden over. Die hebben we vervolgens met elkaar geïnventariseerd met het in het plaatje staande resultaat als gevolg. Duidelijk is in elk geval dat oudersRespect een belangrijke waarde vinden van de school. Nu had het team met de leerlingen die keuze ook al gemaakt, dus die kan eigenlijk al wel worden vastgesteld.
Optimisme was een belangrijke tweede en verder werden nog verschillende andere waarden genoemd.
 
We nemen deze opbrengst mee en zullen deze leggen naast de door ons gekozen waarden: respectveiligheid en vertrouwen.
et elkaar zullen we dan gaan vaststellen tot welke waarden we gaan komen.
Het kan zijn dat alle informatie uiteindelijk leidt tot:
  • We passen de waarden die het team reeds heeft aan;
  • We houden het bij wat we nu hebben;
  • We voegen een waarde toe.
 
Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet, maar we houden
u op de hoogte.
Vanaf hier nogmaals dank dat u met zo'n grote groep dit spel met
ons heeft willen spelen. DANK!