OUDERS EN SWPBS
WE GAAN HET 
SAMEN DOEN

Zoals u heeft kunnen lezen op de website en in Wisselwerking 7 zijn we in de school gestart met met het werken aan een goed schoolklimaat. We merken dat kinderen het moeilijker vinden om naar ons te luisteren en de oplossingen die wij daarvoor aandragen blijken vaker minder goed te werken. Tijd dus om daar iets aan te doen.

En zoals u van ons gewend bent, zijn we op zoek gegaan naar een programma waarin positief omgaan met kinderen voorop staat. Het is SWPBS geworden. Dat is een afkorting voor de Engelse termen Schoolwide Positive Behavior Support.

Vrij vertaald betekent dit dat we op een positieve manier in de hele school gaan werken aan het ondersteunen van gedrag van kinderen.
Afgelopen maandag hebben we met het team een studiedag gehad en we hebben ervoor gekozen om eerst aan de slag te gaan met het gedrag op het schoolplein.

Om goed te weten hoe het er nu voor staat op het plein, hebben we dat gedrag eerst goed in kaart gebracht. Op die manier weten we waar we precies aan moeten gaan werken.
We hebben dat op een paar verschillende manieren gedaan:
  • We hebben in oktober en in februari een week op dinsdag en op donderdag op alle schoolpleinen en in alle pauzes het gedrag van kinderen geturvd. We hebben daarmee in kaart gebracht hoe vaak bepaald gedrag op het plein nu voorkomt.
     
  • In oktober hebben we ouders gevraagdom iets over het schoolplein te zeggen. We deelden kaartjes uit waarop ouders konden aangeven wat hen opvalt op het schoolplein, wat er goed gaat op het schoolplein en wat we zouden kunnen verbeteren. 

    We deden hiermee een kleine steekproef onder ouders die ook daadwerkelijk op het plein komen en het gedrag van kinderen ook zelf hebben waargenomen. 
     
  • In de klassen vroegen we hetzelfde aan kinderen: wat vinden ze dat er goed gaat op het plein en wat zouden we nog kunnen verbeteren.
Op die manier hebben we een goed beeld van de huidge situatie gekregen. 
 
OUDERS NODIG!!
We hebben een aantal - creatieve - ouders nodig die ons willen helpen met het aanbrengen van die lijnen en vakken en plekken op het schoolplein. Dat redden we namelijk niet alleen.
U kunt het ons laten weten dat u wilt helpen door dit aan de juf of meester van uw kind kenbaar te maken. U mag ook een mail sturen naar de school: info@dewissel-hoorn.nl