Beste ouders,                                                                                     
 
Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van Schoolwide Positive Behavior Support, ofwel SWPBS. SWPBS is een wijze van werken die is gericht op het versterken van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag.
De komende twee a drie jaar zullen we met het hele team hiermee aan de slag gaan. De studiedagen waarop uw kind vrij is worden dit schooljaar in elk geval geheel aan de invoering van SWPBS besteed.
 
Wat is het doel van SWPBS?
Het doel van SWPBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen. Daarmee zeggen we niet dat we daarover nu ontevreden zijn, maar we merken in de school wel dat we het vaker met meer kinderen wat moeilijker vinden om die veiligheid te waarborgen.
Vandaar dat we actief met het team en met kinderen en met ouders aan de slag willen.
 
Met SWPBS maakt de school precies duidelijk wat we qua gedrag van leerlingen - in en om de school - verwachten. SWPBS gaat er van uit dat kinderen zich beter aan de regels kunnen houden en meer gewenst gedrag kunnen laten zien, als we dit gedrag actief aanleren en we systematisch kinderen belonen als ze het goed doen.
Daarmee gaan we het komende schooljaar een start maken. Regels bedenken, ze met de kinderen echt oefenen en belonen als ze het goed doen.
 
Daarmee kunnen we een veilig en vooral positief klimaat in de school scheppen, waarin vervolgens de leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van het onderwijs dat we ze bieden.
 
SWPBS richt zich op drie niveaus in de school:
- De school als geheel;
- De afzonderlijke groepen en
- de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 
Waar gaan we beginnen?
Op 17 november gaan we op de studiedag een start maken met de regels die gelden op het schoolplein. Met alle betrokkenen hebben we deze keuze gemaakt. Veel problemen die op het schoolplein ontstaan, worden namelijk als vanzelf ook soms problemen in  de klas. Door nu duidelijkere regels en afspraken te maken voor het schoolplein, deze in te oefenen en de kinderen te belonen voor goed gedrag kunnen we dus niet alleen de veiligheid op het schoolplein beïnvloeden, maar hopelijk ook alvast een beetje de veiligheid in de school.
 
In de komende maanden zullen we u steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen die we in SWPBS maken.
 
Wilt u meer informatie over SWPBS, dan kunt u verder lezen op de volgende pagina. 
Waat staat SWPBS voor?