Stage op de Wissel.

De beste manier om een beroep te leren is door te leren in de praktijk. Zeker het werken met kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben bij het leren. Daarom bieden wij als Wissel de mogelijkheid om hier stage te komen lopen.

Als organisatie zijn wij op zoek naar een win-win situatie. De student komt in een optimale leeromgeving waarbij de begeleiding goed is en de werk/leersfeer binnen de school als prettig wordt ervaren. Daarnaast krijgt de mentor extra ondersteuning bij het dagelijks werk met de kinderen. De opdrachten van de student staan uiteraard voorop.

Zowel de mentoren als de studenten krijgen ondersteuning en begeleiding van de schoolopleider d.m.v intervisiemomenten. Op deze wijze wordt de inhoud van de stage en begeleiding gewaarborgd. De mentoren zijn of worden allemaal geschoold in het begeleiden van studenten.

We hebben stageplekken voor:
  • de opleiding onderwijsassistent niveau 4: 2e en 3e jaars (stage van een heel schooljaar)
  • de (I)pabo: 3e en 4e jaar half jaar of heel schooljaar. Lio-stage mogelijk na een stage in het 3e jaar. Vooral voor studenten van deze opleidingen die een specialisatie speciaal onderwijs of passend onderwijs doen, is dit een zeer geschikte stageplek.
  • In overleg met de vakleerkracht gym wordt er gekeken naar stagemogelijkheden tijdens de gymlessen.
  • Ook bieden we incidenteel de mogelijkheid tot maatschappelijke stages en snuffelstages voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Een goede match tussen mentor en stagiaire is belangrijk. Het is goed om van elkaar te weten wat je van de ander kan verwachten. Daarom wordt er altijd eerst een gesprek gevoerd voordat er een plaatsing komt.

Wanneer je interesse hebt voor een stage plek schrijf je een mail met daarin je motivatie en je cv naar: e.schneiders@dewissel-hoorn.nl (Esthel Schneiders, schoolopleider SBO De Wissel)