Ondersteuning op "De Wissel" vanuit de Ruimte

Op de Wissel bieden wij extra ondersteuning aan leerlingen wanneer er meer nodig is dan de basisaanpak in de klas.

Twee maal per jaar worden alle leerlingen besproken in de leerlingbespreking. Volgens een vaste systematiek worden leerlingen gesignaleerd en wordt gezocht welke aanpassingen nodig zijn. Vanuit de Ruimte kan ondersteuning geboden worden op leerlingniveau binnen de groep of buiten de groep.

De begeleiding die de leerling krijgt kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van:
 • de werkhouding,
 • de sociale vaardigheden,
 • de communicatie,
 • de sociale omgang,
 • de zelfstandigheid/zelfredzaamheid,
 • het leren,
 • het ontspannen,
 • het grip krijgen op dagelijkse gebeurtenissen,
 • het zelfbeeld/zelfvertrouwen of
 • de invulling van de vrije tijd.

De redenen waarom de leerling aangemeld wordt voor extra ondersteuning kunnen dus zeer uiteenlopend zijn. 
We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvragen van elke leerling en samen met de leerling oplossingen en handvatten te bedenken en vaardigheden in te trainen .

De basisaanpak op de Wissel
De basisaanpak op de Wissel wordt gekenmerkt door structuur in de ruimte, tijd en activiteiten. De aanpak is gericht op basisrust, in een rustige omgeving kunnen de leerlingen zich beter richten op de taak. De leerstof wordt in overzichtelijke stappen aangeboden. De leerkracht geeft extra sturing en controle.

Voor sommige leerlingen is de basisaanpak niet voldoende, zij hebben baat bij plaatsing in een groep met extra structuur.

De structuurgroepen
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals autisme is het prettig om activiteiten aan vaste plaatsen te koppelen. Zo begrijpt de leerling beter wat er van hem/haar wordt verwacht. Naast de vaste individuele werkplekken waar de leerlingen werken, hebben ook de andere ruimtes van het lokaal een vaste invulling.

Bij elke hoek is bijvoorbeeld met pictogrammen duidelijk gemaakt wat je in die hoek doet, met hoeveel kinderen je het kunt doen en het geluidsniveau waarop je dat doet. Zo hebben we een computerhoek, een tekenhoek, een leeshoek, een bouwhoek, een knexhoek, een legohoek, een speelhoek en een tekenhoek. 

De werkplek 
De vaste individuele werkplek bestaat uit een tafel, een stoel en een kast met vier werkbakken. De werkplek is zo ingericht dat het kind weinig afleiding en prikkels uit de omgeving opdoet. Naast de tafel en stoel heeft ieder kind zijn/haar eigen werkkast, waar vier werkbakken in staan. In de bakken zit het werk dat het kind gaat doen tijdens zijn bezoek aan de auti-ondersteuning. De bakken zijn genummerd van 1 tot en met 4. Boven de tafel hangt een strook waar deze nummers ook op staan. Hier ziet het kind in welke volgorde de bakken gemaakt moeten worden. Het systeem van werken vindt zijn oorsprong in Amerika en heet TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children= behandeling en onderwijs aan kinderen met autisme of kinderen met een aanverwante contactstoornis).

De taken die de kinderen maken zijn divers. Zeker in het begin is het belangrijk het kind positieve ervaringen op te laten doen en werken wij op beheersniveau van het kind. Hij/zij moet eerst plezier beleven aan , vertrouwen krijgen in zichzelf en in de auti-leerkracht, voordat wij met nieuwe leerstof aan de gang gaan.

Sociale vaardigheden, zelfstandigheid en sociale omgang 

De kinderen met autisme hebben doorgaans moeilijkheden met sociale situaties. Een belangrijk onderdeel bij de ondersteuning is daarom de sociale vaardigheidstraining.

Bij de sociale vaardigheidstraining werken we aan: 
 • het omgaan met gevoelens en emoties,
 • het aanleren van sociale vaardigheden,
 • zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
 • het bieden van handvatten voor sociale situaties,
 • het aanleren van communicatieve en conversatievaardigheden.

De sociale vaardigheidstraining (SOVA-training) wordt één keer per week gegeven in samenwerking met de logopedist.

Spel en ontspanning 

Spel en spelen brengen vaak onvoorspelbare situaties met zich mee. Deze situaties zijn moeilijk voor kinderen met autisme. Met name het spelen op het plein is onoverzichtelijk en hierdoor kunnen de pauzes veel spanning geven. Door de pauzes meer te structureren met behulp van de auti-ondersteuning kunnen de kinderen tot ontspanning komen.

Er wordt gewerkt aan:

 • het leren kiezen van spel en spelmateriaal,
 • het aanbrengen van variatie in het spel,
 • het spelen in duo's of in een klein groepje,
 • leren omgaan met winst en verlies,
 • leren omgaan met spelregels,
 • het ombuigen van plannen (bijv. een ander kind is al met jouw favoriete materiaal aan het spelen).