Het dyslexiebeleid op de Wissel.
 
Er zijn kinderen op ‘De Wissel’ waarbij het leren lezen niet vanzelf gaat.
Dit kan meerdere oorzaken hebben.
Een van de oorzaken kan zijn, dat een kind dyslectisch is.
 
Dyslexie is een stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
 
De wijze waarop de Wissel leerlingen met (vermoedelijk) dyslexie signaleert en begeleidt is als volgt:
De leerkracht, samen met de intern begeleider,signaleert wie de risicoleerlingen zijn. Deze risicoleerlingen worden doorgegeven aan de leescoördinator.
 
Om een diagnose te kunnen stellen voor dyslexie, wordt van deze kinderen  een leesdossier aangelegd, zodat bij het verlaten van de school een goed onderbouwde dyslexieverklaring afgegeven kan worden.
In dit leesdossier wordt verzameld:
De standaardgegevens van de leerling.
Alle toetsen van de hele schoolperiode.
Relevante gegevens uit het capaciteitenonderzoek.
Alle handelingsplannen voor het lezen en/of spellen.
 
De hardnekkigheid van het leesprobleem moet worden aangetoond. Dit houdt in, dat de leerlingen naast het gewone leesonderwijs nog minimaal 2 keer per week 20 minuten extra leesondersteuning nodig hebben. Dit vindt plaats in de stamgroep. Hiervoor wordt, samen met de leerkracht, een handelingsplan opgesteld.
 
Niet bij alle leerlingen met leesproblemen wordt ook dyslexie gediagnosticeerd.
De extra hulp in de school is dus niet alleen bedoeld voor risicoleerlingen dyslexie, maar ook voor andere zwakke lezers, die niet voldoende profiteren van  begeleiding in de leesgroep. De verwachting is dat dit met name kinderen zijn met complexe problematiek, waardoor zij niet tot lezen komen. Welke kinderen in aanmerking komen voor extra hulp wordt besloten in overleg met de intern begeleiders.
 
De extra leesondersteuning wordt gecoördineerd door de leescoördinator.
 
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met Gonny Blokland, leescoördinator op s.b.o. De Wissel (maandag en vrijdag)